Klimatkompensation

Klimatkompenserade Transporter

100% klimatkompenserade
FORIA kör med klimatkompenserade transporter

KOMPENSERING AV KOLDIOXIDUTSLÄPP
FORIA har under de senaste åren arbetat målmedvetet med att på olika sätt minska vår egen och våra kunders klimatpåverkan. Vi vill nu ta ytterligare ett steg genom att kompensera för de koldioxidutsläpp som orsakas av tillverkning och transport av grus från gruswebben. Från och med april 2017 är alla transporter via gruswebben.se till 100% klimatkompenserade. För dig som kund kostar det inget extra. Vi har valt att göra detta för vår, miljöns och din skull.

FRÅN PRODUKTION TILL KUND OCH TILLBAKA
Vi har beräknat våra CO2-utsläpp från produktionen av grus till det att bilen kör ut säcken till kund och tillbaka. Med utgångspunkt från dessa beräkningar klimatkompenserar vi sedan utsläppen i samarbete med Tricorna Climate partner, ett svenskt företag som hjälper företag att ta sitt klimatansvar.

PROJEKTET SRI BALAJI
Vi har valt att klimatkompensera genom projektet Sri Balaji, ett biomassakraftverk i delstaten Andhra Pradesh i östra Indien. Kraftverket använder förnybart jordbruksavfall som bränsle istället för kol som annars är den vanligaste energikällan i landet och besparar ca. 29 000 ton CO2e per år. Indiens nuvarande energiproduktion är näst intill helt baserad på fossila bränslen men genom att bidra med fossilfri energi till elnätet mildrar projektet de lokala föroreningarna. Sri Balaji är certifierat både som CDM och Gold Standard.

Läs mer projektet Sri Balaji här>>

Läs mer om TRB och klimatkompenserade transportuppdrag här>>