Materialguide

Vad behöver du till din Trädgård?

Tänk på att alltid utföra Ditt arbete med noggrannhet för att få en stabil grund och ett långlivat bygge. Här kan Du läsa om våra tips för hur Du använder olika material för att få ett bra resultat. Tänk på att varje bit mark är individuell och att detta enbart är generella rekommendationer.
Lycka till!

1. Garageuppfart

 
2-5 cm Plattor/Asfalt/Singel
2-5 cm Stenmjöl 0-8
5-10 cm Bergkross 0-16
10-20 cm Bergkross 0-32
Förstärkningslager
Geotextil

 


Singel

2. Trädgårdsgång

 
  Plattor/Asfalt/Singel
2-5 cm Stenmjöl 0-4
(vid plattor)
2-5 cm Bergkross 0-16
5-10 cm Bergkross 0-32
Geotextil
 

 


3. Dränering

Fyllning
Geotextil
30 cm  
15 cm Makadam 8-16
Dränrör
Makadam 8-16
Geotextil

 


4. Sandlåda

 
   
   
30 -40 cm  
  Puts/leksand 0-2
 
Geotextil
 

 


5. Rabatt

 
   
5 cm Täckbark
   
30 cm Anläggningsjord/ plantering
   
10-15 cm Fukthållande
 

 


6. Gräsmatta

 
5 cm Anläggningsjord/gräs
10-15 cm Fukthållande
   
 
Färdigt gräs
2-3 cm Puts/Leksand 0-2
10-15 cm Fukthållande